top of page

 (2015)זמן;לבד

היצירה 'זמן;לבד' היא אדפטציה מדואט של מוזיקאי ורקדנית, לסולו, ביצירה זו אני בוחנת את המושגים הרגלים ואקראיות בתנועה פרפורמטיבית, איך תנועה סגורה הופכת להרגל בגוף ואיך אקראיות האלתור מביאה חופש וחיות לתנועה.

היצירה הועלתה במסגרת תכנית הכוראוגרפיה של האקדמיה הגבוהה למוסיקה ולמחול בירושלים 2015

כוריאוגרפיה וביצוע: נטלי אפריאט

משך: 9 דקות

Photos: Annabelle Dvir

bottom of page