top of page

חלל לבן בזמן

הזמן משפיע על חיי היום יום של כל אחד מאתנו.

אנחנו יודעים מהו זמן, אבל אם נעצור רגע ונתבונן בו, מה נראה?

העיסוק שלנו בזמן החל מרצון לעצור אותו.

פעולת העצירה שלנו (כמבצעת וכצופה) בזמן המיצג מאפשרת הסתכלות - על מדיטטיבית.

עצירה המאפשרת לעלות שאלות בהקשר של הזמן,

מתי אנו מרגישים בנוכחותו? באיזה אופן? ואם נאט לרגע, איך זה ישפיע על חיינו?

העבודה עלתה במסגרת תערוכת בוגרים של המחלקה לצילום באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל ב2016.

יוצרות: חן גולדפרב ונטלי אפריאט

משך: 40 דקות

bottom of page